SUKÝNKY

...Chtělo se jí tančit. Roztočila se, přeskočila potok. Ponořila nohu do vody, rozesmála se a rozběhla se přes louku.

V hlavě měla prázdno. Vnímala jen slunce, vítr, vůni louky, trávu, která se skláněla pod jejími bosými chodily.

Sukni, která ji zašimrala při skoku na koleni. Byla šťastná...